NAV ZAM AVI Nagykanizsa VSZ Zrt. (HU922050)

Dienststellennummer: HU922050
Hauptzollamt: NAV ZAM AVI (HU921000)
Vorgesetzte Dienststelle: NAV Fellebbviteli Igazgatósága (HU050000)

Adresse:
Garay utca 21.
8801 Nagykanizsa (NYD)

Ungarn (HU)

Kontakt:
Tel: +36/93/311-269
Fax: +36/93/310-400
E-Mail: vh92205@nav.gov.hu

Saisonbetrieb:
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 15:45

Verkehrstypen:
R;V
Aufgabenbereiche:
DEP;DES;EIN;ENQ;EXP;EXT;GUA;RAC;REC;REG;RRG

Karte von NAV ZAM AVI Nagykanizsa VSZ Zrt. (HU922050)