HS Code 15219091 - Bienenwachs, Insektenwachse, roh

Bienenwachs und andere Insektenwachse, roh
Ergänzungen und Ausnahmen:
 • - Anmerkungen zum Kapitel
 • Handelsbeschränkungen

  Kapitel 15
  22 Handelsbeschränkungen
  Position 1521
  15 Handelsbeschränkungen
  Unterposition 152190
  0 Handelsbeschränkungen

  Zolltarifnummer 15219091:

  2019-12-14
  All third countries (1008)
  Veterinary control
  Decision 0275/07
  Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09):
  2005-01-01
  ERGA OMNES (1011)
  Third country duty
  Regulation 2658/87
  0.000 %
  2019-12-14
  European Union (EU)
  Veterinary control
  Decision 0275/07
  Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: Y-072 (29):; E cert: Y-073 (29):; E cert: Y-076 (29):; E cert: Y-077 (29):; E cert: Y-078 (29):; E cert: Y-079 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09):
  2019-12-14
  Faroe Islands (FO)
  Veterinary control
  Decision 0275/07
  Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09):
  2019-12-14
  Greenland (GL)
  Veterinary control
  Decision 0275/07
  Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: C-084 (29):; E (09):