HS Code 84322910 - Grubber, Kultivatoren, Landwirtschaft

Grubber "Kultivatoren" für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft oder den Gartenbau

Handelsbeschränkungen

Kapitel 84
42 Handelsbeschränkungen
Position 8432
1 Handelsbeschränkungen
Unterposition 843229
1 Handelsbeschränkungen

Zolltarifnummer 84322910: